Pohjois-Suomi
23.10.2020

Oulu

JWD Palvelut Pohjoinen Oy
Pohjois-Suomi

Etsimme osaajia työelämään !

Rakennusala

LVI

Metalliala


Lähetä säh­kö­pos­tia

Laita avoin hakemus ja kerro millaista työtä haluat. Teemme parhaamme, että löydetään sulle just sun näkönen duuni! JWD Palvelut - Me välitämme!

JWD Palvelut Pohjoinen Oy

Ismo Meriläinen

050 343 6546

ismo.merilainen@jwdpalvelut.fiEtsimme asiakkaallemme työjohtajaa/työpäällikköä metsäalan yritykseen.
Asiakkaamme on toiminut alalla jo vuodesta 1985 ja toimittaa tuotteitaan
ympäri maailmaa.

Nyt olisi hakusessa henkilö, jolta löytyy aitoa kiinnostusta
metsänhoidollisiin töihin. Tehtävä on monipuolinen ja pitää sisällään
työnjohdollisia töitä, budjetointia ja henkilöstön johtamista. Tehtävään
kuuluu myös työpäällikön hommia kiinteistöjen kunnossapidossa, sekä
laitteiden ja koneiden ylläpidossa.

Hakijalta toivomme:

      aikaisempaa kokemusta työnjohdollisista töistä
      kiinnostusta metsänhoidollisista töistä
      aitoa halua tehdä töitä ja kehittää itseään
      rehtiä ja reipasta asennetta

Mitä me tarjoamme hakijalle:

      vakituisen ja haastavan työn vakavaraisessa yrityksessä
      ammattitaitoon suhteutettuna kilpailukykyisen palkkauksen
      ihmisläheisen työ­nan­ta­ja­ko­ke­muk­sen

Mikäli kiinnostuksesi heräsi, laita viipymättä hakemus meidän suuntaan
nettisivujemme kautta tai lähetä hakemuksesi ja CV:si osoitteeseen
ismo.merilainen@jwdpalvelut.fi mailto:ismo.merilainen@jwdpalvelut.fiPohjois-Suomi
Pohjois-Suomi.com

Pohjois-Suomi.com

Tervetuloa Pohjois-Suomi.com |Pohjois-Pohjanmaa | Lappi |Kainuu |Koillismaa

digitaalinen lehti /Tv sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Pohjois-Suomi.com on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

Pohjois-Suomi.com

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi